Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord: definisjonsteori

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 8 av 8
  • Legaldefinisjoner i nyere norske lover
  • Dag Wiese Schartum (1956-,) ; Marius Raugstad (1984-) ; Ivar Berg-Jacobsen (1984-)
  • Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk 2011

Vis alle treff i Oria - Hovedside