Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord:

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 17
  • Grønlandsk kriminalret
  • Hans Jørgen Engbo (forfatter)$$QHans Jørgen Engbo
  • Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2021
  • Straffegjennomføring
  • Birgitte Langset Storvik (1968-) (forfatter)$$QBirgitte Langset Storvik (1968-)
  • Cappelen Damm akademisk 2017

Vis alle treff i Oria - Hovedside