Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1040

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 27
  • Konkursloven med kommentarer
  • Lars. Lindencrone Petersen (forfatter)$$QLars. Lindencrone Petersen ; Anders. Ørgaard (forfatter)$$QAnders. Ørgaard ; Danmark$$QDanmark
  • 6 versjoner
  • Dekningsloven : med kommentarer
  • Leif Petter Madsen (1957-) (forfatter)$$QLeif Petter Madsen (1957-) ; Siv Sandvik (1964-) (forfatter)$$QSiv Sandvik (1964-) ; Kristoffer Aasebø (1973-) (forfatter)$$QKristoffer Aasebø (1973-) ; Norge$$QNorge
  • Gyldendal juridisk 2015

Vis alle treff i Oria - Hovedside