Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1057

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 37
  • Konkurser og økonomisk kriminalitet
  • Frode Sættem (1960-)$$QFrode Sættem (1960-)
  • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Norges handelshøyskole : Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1993

Vis alle treff i Oria - Hovedside