Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1064

Antall treff: 4


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 158
  • Strafgesetzbuch : kommentar
  • Adolf Schönke (forfatter)$$QAdolf Schönke ; Horst Schröder (1913-1973) (forfatter)$$QHorst Schröder (1913-1973) ; Albin Eser (forfatter)$$QAlbin Eser
  • 3 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside