Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1078

Antall treff: 6


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 60
  • The jury
  • W.R. Cornish$$QW.R. Cornish
  • 2 versjoner
  • Trial by jury
  • Patrick Devlin$$QPatrick Devlin
  • Stevens & Sons 1956
  • The jury system in the federal courts
  • Forente Stater Judicial Conference Committee on the operation of the jury system$$QForente Stater Judicial Conference Committee on the operation of the jury system
  • West Publishing 1960

Vis alle treff i Oria - Hovedside