Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1080

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 52
  • Påtalerett
  • Gert Johan Kjelby (1968-)forfatter$$QGert Johan
  • 2 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside