Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1085

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 38
  • Human rights and criminal justice
  • Ben. Emmerson (forfatter)$$QBen. Emmerson ; Andrew. Ashworth (forfatter)$$QAndrew. Ashworth ; Alison. Macdonald (forfatter)$$QAlison. Macdonald
  • 2 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside