Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1101

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 62
  • Straffegjennomføring
  • Birgitte Langset Storvik (1968-)forfatter$$QBirgitte Langset
  • Cappelen Damm akademisk 2017

Vis alle treff i Oria - Hovedside