Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1102

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 21
  • De la peine de mort
  • Samuel Rudolf Detlof Knut Olivecrona (1817-1905,) (forfatter)$$QSamuel Rudolf Detlof Knut Olivecrona (1817-1905,)
  • 1893
  • Om dödsstraffet
  • Samuel Rudolf Detlof Knut Olivecrona (1817-1905)$$QSamuel Rudolf Detlof Knut Olivecrona (1817-1905)
  • 2 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside