Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1105

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 53
  • Fängelset som välfärdsbygge
  • Ann-Christine. Petersson Hjelm (forfatter)$$QAnn-Christine. Petersson Hjelm
  • Institutet för rättshistorisk forskning 2011

Vis alle treff i Oria - Hovedside