Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1116

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 48
  • Rett kurs : ut av fengselet
  • Hildegunn Sagvaag (1955-) ; Arne Endresen (1964-) ; Harald. Høie ; Marie Smith-Solbakken (1959-) ; Bente. Hjelm
  • Hertervig akademisk 2009
  • Recommendations
  • County Governor of Hordaland, Department of Education 2004

Vis alle treff i Oria - Hovedside