Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1121

Antall treff: 5


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 65
  • Rapportlære for kriminalomsorgen
  • Erik Halvorsen (forfatter)$$QErik Halvorsen ; Naima Khawaja (forfatter)$$QNaima Khawaja ; Birgitte Langset Storvik (1968-) (forfatter)$$QBirgitte Langset Storvik (1968-)
  • Fagbokforl. 2019

Vis alle treff i Oria - Hovedside