Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1127

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 46
  • Løslatelse etter halv soningstid
  • Lars Due-Tønnessen$$QLars Due-Tønnessen
  • Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo 2001

Vis alle treff i Oria - Hovedside