Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1232

Antall treff: 10


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 85
  • Maritime piracy
  • Robert. Haywood (forfatter)$$QRobert. Haywood ; Roberta. Spivak (forfatter)$$QRoberta. Spivak
  • Routledge 2012

Vis alle treff i Oria - Hovedside