Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 135

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 214
  • Law & economics
  • Robert. Cooter (forfatter)$$QRobert. Cooter ; Thomas. Ulen (forfatter)$$QThomas. Ulen
  • 6 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside