Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 213

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 46
  • Das schwebende Eigenthum
  • Karl Georg von Wächter (1797-1880)$$QKarl Georg von Wächter (1797-1880)
  • Alexander Edelmann 1871

Vis alle treff i Oria - Hovedside