Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 215

Antall treff: 4


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 53
  • Innføring i jordskifterett
  • Per Kåre Sky (1962-) (forfatter)$$QPer Kåre Sky (1962-) ; Øystein Jakob Bjerva (1972-) (forfatter)$$QØystein Jakob Bjerva (1972-)
  • Universitetsforl. cop. 2018

Vis alle treff i Oria - Hovedside