Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 39.2

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 192
  • Proceedings of the conference
  • International Conference on Artificial Intelligence and the Law$$QInternational Conference on Artificial Intelligence and the Law
  • 5 versjoner
  • Law across nations : governance, policy and statutes
  • International Conference on Legal, Privacy and Security Issues in Information Technology 6 2011 Nicosia$$QInternational Conference on Legal, Privacy and Security Issues in Information Technology 6 2011 Nicosia
  • The International Association of IT Lawyers c2011

Vis alle treff i Oria - Hovedside