Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 402.9

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 8 av 8
  • Persondataret i ansættelsesforhold
  • Peter. Blume (forfatter)$$QPeter. Blume ; Jens Kristiansen (1962-) (forfatter)$$QJens Kristiansen (1962-)
  • Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

Vis alle treff i Oria - Hovedside