Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 488

Antall treff: 49


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 910
  • The regulation of international trade
  • Michael J.. Trebilcock (forfatter)$$QMichael J.. Trebilcock ; Robert. Howse (forfatter)$$QRobert. Howse ; Antonia. Eliason (forfatter)$$QAntonia. Eliason
  • 4 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside