Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 856

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 1 av 1
  • Nytt straffsystem : idéer och förslag
  • Brottsförebyggande rådet Arbetsgruppen rörande kriminalpolitik$$QBrottsförebyggande rådet Arbetsgruppen rörande kriminalpolitik
  • Utredningsenheten 1977

Vis alle treff i Oria - Hovedside