Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 908

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 26
  • Poker og straff
  • Erik Wold (1977-)
  • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2005 2005
  • Poker og kredittkort
  • Lars Erik Steinkjer (1978-)
  • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2005 2005
  • Åger
  • Lennart. Lynge Andersen ; Vagn. Greve
  • Thomson Reuters cop. 2010

Vis alle treff i Oria - Hovedside