Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 918

Antall treff: 3


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 20
  • Life imprisonment
  • United Nations office at Vienna Crime prevention and criminal justice branch$$QUnited Nations office at Vienna Crime prevention and criminal justice branch
  • United Nations 1994

Vis alle treff i Oria - Hovedside