Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 934

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 200
  • Criminology
  • Gresham M. Sykes$$QGresham M. Sykes
  • 2 versjoner
  • Criminology
  • Piers Beirne$$QPiers Beirne
  • Harcourt Brace Jovanovich c1991

Vis alle treff i Oria - Hovedside