Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 945

  Antall treff: 0


  Søk på emneord

  Søkeord:
  Eksempel: avtalerett
  (Automatisk trunkering)

  Søk på L-nr

  Søk på sekvens av L-nr
  fra til

  Viser 1 til 10 av 17
  • Economic crisis and crime
  • Council of Europe European Committee on Crime Problems$$QCouncil of Europe European Committee on Crime Problems
  • Council of Europe 1985
  • Revisors verksamhet
  • Brottsførebyggande rådet Øversynen av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslighet$$QBrottsførebyggande rådet Øversynen av lagstiftning mot organiserad och ekonomisk brottslighet
  • LiberFørlag 1978

  Vis alle treff i Oria - Hovedside