Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 95

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 33
  • Agrikola ; Germanien
  • Cornelius Tacitus (ca. 55-ca. 120)$$QCornelius Tacitus (ca. 55-ca. 120)
  • Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse 1901-1902

Vis alle treff i Oria - Hovedside