Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 972

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 22
  • The change process in criminal justice
  • National Symposium on Law Enforcement Science and Technology 1972 Washington, D.C.$$QNational Symposium on Law Enforcement Science and Technology 1972 Washington, D.C.
  • 1973

Vis alle treff i Oria - Hovedside