Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
  • (Ledig). [1540 - 1589]