Kildereferanser

s850: Sundt, Eilert (1850): Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge: Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde. Christiania (Oslo): Wulfsbergske bogtrykkeri.

i44: Iversen, Ragnvald (1944): The Romany language in Norway. Oslo: Det Norske videnskaps-akademi.

r45: Ribsskog, Øyvin (1945): Hemmelige språk og tegn: taterspråk, tivolifolkenes språk, forbryterspråk, gateguttspråk, bankespråk, tegn, vinkel- og punktskrift. Oslo: Tanum.

k93: Karlsen, Ludvig, Frantz Johansen, Kai I. Engen og Knut Sørsdal (1993): Romani-folkets ordbok. Red. Ludvig Karlsen og Frantz Johansen. Kløfta: ES grafisk.

kh95: Karlsen, Hermann (1995): Romani-norsk ordbok. Fredrikstad: Stiftelsen Roma 2000.

bi94: Boretzky, Norbert og Birgit Igla (1994): Wörterbuch Romani-Deutsch-Englisch für den südosteuropäischen Raum: Mit einer Grammatik der Dialektvarianten [Ordbok Romani-Tysk-Engelsk for det sydøsteuropeiske området: Med en grammatikk av dialektvariantene]. Wiesbaden: Harrassowitz.

ma02: Matras, Yaron (2002): Romani. A linguistic introduction. [Romani. En lingvistisk innføring] Cambridge: Cambridge University Press.

vr14: Theil, Rolf, Gustavsen, Anna og Mariann Grønnerud (2014): Vandriane rakkrar. Taterne forteller. Taterane fortel. Oslo: Novus forlag.

Acknowledgements