Oversatte lover Norsk lovgivning oversatt til andre språk

Samlet av Juridisk bibliotek i Oslo

Juridisk bibliotek i Oslo samler og presenterer oversettelser som er utarbeidet i departementene, i andre offentlige institusjoner og i næringslivsorganisasjoner. Oversettelsene er uoffisielle og ikke nødvendigvis fullt oppdatert. Basen gir allmennheten en enkel tilgang til oversettelser av norske lover og forskrifter, samtidig som den kan være et oppslagssted for juridiske begreper på fremmede språk. Biblioteket påtar seg ikke å oversette norske lover.

Biblioteket tar gjerne imot meldinger om oversettelser som ikke finnes i basen og om nyere versjoner funnet andre steder.


Vis alle registrerte: lover   -   forskrifter

Dato: (format 電電MMDD, 電電MM eller 電電)
Nummer:
Ord i tittel: (hvilket som helst språk)
 
Type: Lov    Forskrift