Radiologi bildedatabase Medisinsk bildearkiv

Pasienter

PasientNr Kjønn Alder Tittel Beskrivelse Kasus
mann 27 Pneumothorax og lungekontuasjon etter trafikkulykke Trafikkulykke 33 Vis
47 mann 72 Utredning av AAA 47 46 Vis
mann 67 Utredning og behandling av claudicatio intermittens 56 57 Vis
mann 33 Lungeemboli Her vises de to radiologiske metoder for å påvise lungeemboli. CT har i de siste par årene utviklet seg til å bli førstevalg av undersøkelsesmetode. Et alternativ som også kan benyttes er kombinasjon av perfusjons og ventilasjons scintigrafi. Vis
mann 48 Ca pulm med komplikasjoner 63 64 65 Vis
kvinne 83 Nyrecancer med metastase 3 måneder etter nefrectomi 119 120 Vis
mann 75 Gallestenutredning Gallestein utredes først med ultralyd lever og galleveier (238). Deretter gjøres en MRCP hvis diagnosen er usikker. CT (239) benyttes en sjelden gang hvis det er mistanke om patologi utenfor galleveiene, f.eks i pancreas. 238 239 Vis
kvinne 70 Mistenkt cancer coli 7700 Vis
mann 29 Utredning bekkenfraktur Vis
kvinne 83 Utredning av lårhalsbrudd Vis
2 kvinne 49 Multitraume med nakkeskade 315 316 Vis
3 mann 37 HIV positiv med hjerneabscesser 415 416 Vis
1 mann 34 Lektor - - - 1 2 Vis
mann 78 Hjernemetastaser Bildene viser cerebrale metastaser uten (case 419) og med iv kontrastmiddel (case 420). 419 420 Vis
gutt 5 Monteggia fractur med tilheling 317 318 Vis
mann 32 L1 fraktur 319 320 Vis
mann 21 Venstresidig arcus zygomaticusfraktur Vis
20 kvinne 85 Pankreascancer med forløp Omfatter CT abdomen ved diagnosetidspunkt og CT etter 6 mnd 260 261 Vis
272 kvinne 24 Cholelithiasis 272 273 Vis
274 kvinne 56 Abdominalsmerter og ikterus i et par uker 274 275 Vis
276 mann 67 Colorectal cancer med mistanke om spredning 276 277 Vis
278 mann 39 Rectum cancer med spredning til lever 278 279 280 Vis
87 mann 55 Oppfølging av pasient med utvidet aorta ascendens Diameter ved CT er 46-48 mm. Kontroll etter 2 år ved MR undersøkelse viser diameter 48-49 mm. 87 88 Vis
89 mann 70 Aorta ascendens aneurisme Slynget og vid thoracalaorta. Aneurisme i ascendens. 89 90 Vis
91 mann 64 Front mot front kollisjon Thorax og ryggskade ved kollisjonen 91 92 Vis
129 kvinne 34 Urolithiasis Sykdomsforløp og behandling av akutt nyrestein 129 130 131 132 Vis
106 mann 17 Testistumor Testistumor med lungemetastaser 106 109 Vis
118 mann 68 Operert for claudicatio og aortaaneurisme med komplikasjoner Operert med postoperativ mekanisk ileus 118 133 134 Vis
266 kvinne 40 Akutt cholecystitt UL, MRCP og ERCP. 266 267 Vis
137 mann 78 Cancer prostata med bekken- og ryggsmerter Rtg og CT 137 138 Vis
326 mann 19 Fallskade på sykkel Skade av hådrotsknokler 326 350 Vis
62 kvinne 40 Mycoplasma pneumoni 62 66 Vis
42 mann 50 Lungetumor med met. 44 42 Vis
6 kvinne 53 Infeksjon med ukjent fokus Rtg thorax og CT thorax 6 45 Vis
5 kvinne 80 Lungecancer Rtg thorax og CT 5 34 Vis
8 mann 49 Brystsmerter og vekttap Thorax og CT bilder 8 36 35 Vis
60 mann 39 Sarcoidose 61 60 Vis
405 kvinne 82 Gammelt hjerneslag 405 406 407 Vis